S:t Antonius Församling

Välkommen till katolska kyrkan i Blekinge

S:t Antonius församling omfattar hela Blekinge och blev självständig som församling 1985. Huvudförsamlingen har tidigare varit i Olofström, med kapellförsamlingar i Karlshamn (S:tBonifatius) och i Karlskrona (S:ta Clara). S:t Antonius församling har idag c:a 1.150 medlemmar i länet. Fr.o.m. den 15 augusti 2017 bor kyrkoherden inte längre i Olofström utan i Karlskrona.

S:ta Clara församling
Kyrkoherde: Wojciech Waligórski
Adress: Lindesnäsvägen 2B, 371 45 Karlskrona
Fasta telefonnummer : 0455 228 51
Mobilnummer: 0706 499 143

S:t Antonius kapellförsamling
Kaplan: Fr. Matteus Collvin
Adress: Bruksgatan 8, 293 38 Olofström
Fasta telefonnummer : 0454 991 43
Mobilnummer: 0730 971 717
E-postadress: olofstrom@katolskakyrkan.se

Video